კულტურულ-სარეკრეაციო სივრცის (ე.წ. „სამეფო ბაღის“ / „წალკოტის“) ფუნქციურგეგმარებითი ორგანიზების შეთავაზება

ისტორიულად დედაქალაქ მცხეთის მოპირდაპირედ, აღმოსავლეთით, „ჯვარის მთის“ ძირში მუდამ არსებობდა ვრცელი ტერიტორია, რომელიც ქალაქისკენ მიმართულ ფერდს ირგვლივ შემოწერდა. ეს არის სივსამორასა და ჯვარის ბორცვს შორის მინდვრები, უშუალოდ მთის ძირში ტერიტორია ქალაქის მოპირდაპირედ და ზაჰესისკენ მიმართული არეალი. დღეს მას საერთაშორისო მნიშვნელობის საავტომობილო გზა ს-1 (E-60) ჰკვეთს და ისტორიული ლანდშაფტი ერთიანად აღარ აღიქმება


FACEBOOK COMMENTS WILL BE SHOWN ONLY WHEN YOUR SITE IS ONLINE